ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสลกบาตรวิทยาค่ะ...
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On site 04 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-site แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 30 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ 5 เรื่อง การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 31 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางการรับรายงานตัวและรับหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 26 พ.ค. 64
ประกาศตารางการรับมอบตัวการรับหนังสือเรียนและรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางการรับรายงานตัวและการรับหนังสือเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับรางวัล 05 มี.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางสาวณภาวดี วันนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน