ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ ๒ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยาเรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและขายอาหารภายในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 62