รายละเอียดข้อมูล
กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.09 KB
คำสั่งมารตฐาน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.34 KB
ประกาศใช้มาตรฐาน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.42 KB
ประกาศใช้มาตรฐาน 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 850.73 KB
เกณฑ์การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 351.93 KB