กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางไฉไล แก้วประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายเสริมยศ นิติเสถียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอัครัช นิจโกรทม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3