เกียรติบัตรกีฬาภายใน 65
นักกีฬายอดเยี่ยม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.2 KB
ฟุตบอล (ชาย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 722.03 KB
ฟุตบอล (หญิง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 733.59 KB
บาสเกตบอล (ชาย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.8 KB
บาสเกตบอล (หญิง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 640.13 KB
แชร์บอล (ชาย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 657.78 KB
แชร์บอล (หญิง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 646.78 KB
วอลเลย์บอล (ชาย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.73 KB
วอลเลย์บอล (หญิง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 650.43 KB
วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.73 KB
วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.12 KB
ตะกร้อ (ชาย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 587.21 KB
ตะกร้อ (หญิง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 594.13 KB
เปตอง (ชาย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 602.57 KB
เปตอง(หญิง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.42 KB
วิ่ง 100 เมตร (ชาย) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.25 KB
วิ่ง 100 เมตร (หญิง) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.9 KB
วิ่ง 100 เมตร (ชาย) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.73 KB
วิ่ง 100 เมตร (หญิง) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.23 KB
วิ่ง 200 เมตร (ชาย) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.12 KB
วิ่ง 200 เมตร (หญิง) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.43 KB
วิ่ง 200 เมตร (ชาย) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 556.19 KB
วิ่ง 200 เมตร (หญิง) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.76 KB
วิ่ง 400 เมตร (ชาย) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.35 KB
วิ่ง 400 เมตร (หญิง) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.04 KB
วิ่ง 400 เมตร (ชาย) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.18 KB
วิ่ง 400 เมตร (หญิง) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 556.49 KB
วิ่ง 800 เมตร (ชาย) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 556.85 KB
วิ่ง 800 เมตร (หญิง) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 556.95 KB
วิ่ง 800 เมตร (ชาย) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.56 KB
วิ่ง 800 เมตร (หญิง) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.32 KB
วิ่ง 4 x 100 เมตร (ชาย) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593.16 KB
วิ่ง 4 x 100 เมตร (หญิง) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 594.01 KB
วิ่ง 4 x 100 เมตร (ชาย) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593.98 KB
วิ่ง 4 x 100 เมตร(หญิง) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593.69 KB
วิ่ง 4 x 200 เมตร (ชาย) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.21 KB
วิ่ง 4 x 200 เมตร (หญิง) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593.19 KB
วิ่ง 4 x 200 เมตร (ชาย) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.78 KB
วิ่ง 4 x 200 เมตร (หญิง) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 573.58 KB
วิ่ง 4 x 400 เมตร (ชาย) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 591.97 KB
วิ่ง 4 x 400 เมตร (หญิง) ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.73 KB
วิ่ง 4 x 400 เมตร (ชาย) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.12 KB
วิ่ง 4 x 400 เมตร (หญิง) ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.74 KB