ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศใช้มาตรฐาน 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 850.73 KB 146716
ประกาศใช้มาตรฐาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.42 KB 146764
กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.09 KB 146747
คำสั่งมารตฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.34 KB 146667