ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศใช้มาตรฐาน 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 850.73 KB 246952
ประกาศใช้มาตรฐาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.42 KB 246947
กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.09 KB 246956
คำสั่งมารตฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.34 KB 246969