ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศใช้มาตรฐาน 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 850.73 KB 310239
ประกาศใช้มาตรฐาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.42 KB 310230
กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.09 KB 310238
คำสั่งมารตฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.34 KB 310256