ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ 5 เรื่อง การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางการรับรายงานตัวและรับหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศตารางการรับมอบตัวการรับหนังสือเรียนและรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางการรับรายงานตัวและการรับหนังสือเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ ๒ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยาเรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและขายอาหารภายในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 62