ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : LIVE ร้าย (official video)
ชื่อนักเรียน : นายชัยสิทธิ เสือสิงห์
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,19:55   อ่าน 312 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สิ่งประดิษฐ์​ sw-25 เครื่องวัดระยะห่าง
ชื่อนักเรียน : นายชัยสิทธิ เสือสิงห์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,23:01   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : THE HOPE (ความหวัง ความฝัน ความผิดพลาด) ภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,09:29   อ่าน 358 ครั้ง