ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานแนะแนวจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โดยมีนางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทตลอดจนกล่าวอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี การมอบเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันจากซุ้มอาหารของตัวแทนห้องเรียนและครูที่ปรึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,10:22   อ่าน 61 ครั้ง