ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
นายชัชชนพล จิระธนะวัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสลกบาตรวิทยา จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และรับฟังการกล่าวรายงานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางครูดีไม่มีวันลา และ เกียรติบัตรนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.5  ขึ้นไป โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รูปภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,11:48   อ่าน 149 ครั้ง