ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน ASEAN DAY
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน ในการนี้ ดร.ไมตรี มั่นทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในด้านความสามารถพิเศษต่างๆ มากขึ้น ตลอดการจัดกิจกรรมนักเรียนได้รับความรู้ มีความสนุกสนาน ทำกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จและเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,09:13   อ่าน 189 ครั้ง