ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565  นางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ร่วมถายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พนพุ่มทอง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ การกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ตลอดจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสลกบาตรวิทยาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจภายเขตพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรเกิดการมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดีตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ต่อไป
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,16:28   อ่าน 121 ครั้ง