ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา เข้าร่วมงานประเพณี แห่เทียน (ขบวนกลองยาว) ร่วมกับเทศบาลตำบลสลกบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสลกบาตรวิทยา นำนักเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน (ขบวนกลองยาว) ร่วมกับเทศบาลตำบลสลกบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน    รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,10:07   อ่าน 258 ครั้ง