ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ
       วันที่ 26 มิถุนายน 2565  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์และนางสาวเนตรคนางค์ โสภณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  พร้อมข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องใน วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป อีกทั้งมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ณ อาคารโดมหลวงพ่อจุล
รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,17:31   อ่าน 62 ครั้ง