ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา นำโดนผู้อำนวยการณภาวดี วันนู ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สายสัมพันธ์เทาเหลือง เพื่อแสดงความยินดีต่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมรับมอบวุฒิ บายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมบันเทิง จากวงดนตรีของโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,16:23   อ่าน 136 ครั้ง