ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันตรุษจีน
   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะครูนักเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณภาวดี วันนู ท่านรองผู้อำนวยการ สมฤกษ์ บัวพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีกิจกรรม
การแสดงของนักเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน ณ โดมหลวงพ่อจุล โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,17:27   อ่าน 157 ครั้ง