ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยาส่งประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ให้กับนักเรียน และ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41  เกี่ยวกับ   การประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรม และกล่าวให้โอวาท และชื่นชม แสดงความยินดี กันนักเรียน และคณะครู ครับ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,13:38   อ่าน 121 ครั้ง