ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมสะเต็มศึกษา
        เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ได้ดำเนินจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา STEM Education" ให้กับคณะครู ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ คณะครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา ในโอกาสนี้โรงเรียนสลกบาตรวิทยาขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ที่มาอบรมให้แนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบของสะเต็มศึกษา มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2562,04:58   อ่าน 461 ครั้ง