ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำการศึกษา 2561
         โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางสาวณภาวดี  วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี
เป็นผู้มอบ และคณะครูเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2562,04:28   อ่าน 490 ครั้ง