ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/03/2019
ปรับปรุง 05/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 115224
Page Views 151067
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 084-8190348
2 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี 0-5572-2029
3 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ คลองขลุง คลองขลุง 0-5578-1587-8 และ 055-781020
4 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม วังไทร คลองขลุง 0-5586-4702
5 โรงเรียนคลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน 055-786129
6 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คลองลานพัฒนา คลองลาน 055868655
7 โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน 0818871805
8 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา 055-732163
9 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จันทิมา ลานกระบือ 0-5585-4076
10 โรงเรียนลานกระบือวิทยา ลานกระบือ ลานกระบือ 055769099
11 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร 055-869045
12 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร -
13 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ไทรงาม ไทรงาม 055-737161