ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/03/2019
ปรับปรุง 07/08/2020
สถิติผู้เข้าชม 121610
Page Views 159781
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 084-8190348
2 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี 0-5572-2029
3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี
4 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ คลองขลุง คลองขลุง 0-5578-1587-8 และ 055-781020
5 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม วังไทร คลองขลุง 0-5586-4702
6 โรงเรียนคลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน 055-786129
7 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คลองลานพัฒนา คลองลาน 055868655
8 โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน 0818871805
9 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา 055-732163
10 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จันทิมา ลานกระบือ 0-5585-4076
11 โรงเรียนลานกระบือวิทยา ลานกระบือ ลานกระบือ 055769099
12 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร 055-869045
13 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร -
14 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ไทรงาม ไทรงาม 055-737161