ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/03/2019
ปรับปรุง 23/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 144439
Page Views 187645
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
วารสารโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 084-8190348
2 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี 0-5572-2029
3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี
4 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ คลองขลุง คลองขลุง 055-781587 และ 055-781589
5 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม วังแขม คลองขลุง 0-5587-0227
6 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม วังไทร คลองขลุง 0-5586-4702
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน 055-786129
8 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คลองลานพัฒนา คลองลาน 055868655
9 โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน 0818871805
10 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา 055-732163
11 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จันทิมา ลานกระบือ 0-5585-4076
12 โรงเรียนลานกระบือวิทยา ลานกระบือ ลานกระบือ 055769099
13 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร 055-869045
14 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร -
15 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ไทรงาม ไทรงาม 055-737161